BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, August 12, 2010

Sejarah Konstruktivisme

Setiap sesuatu mestilah mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Begitu juga dengan teori konstruktivisme, ia juga mempunyai cerita di sebalik awal permulaannya. Melalui laman web INSYS 527 : DESIGNING CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT – History of Contructivism, ia menceritakan dengan serba ringkas mengenai sejarah permulaan kontruktivisme.


Menurut laman web ini, konstruktivisme ialah sebuah falsafah yang melihat ilmu pengetahuan itu sebagai sesuatu yang dibina atau dicipta oleh diri kita, daripada sesuatu yang wujud di alam duniawi. Mungkin, cara yang terbaik untuk memahami teori ini ialah dengan menjelaskan bagaimana ia berubah dari teori pembelajaran utama yang lain pada abad ke 20.


Pada awal abad ke 20, teori pembelajaran behaviorisme telah mendominasi teori pembelajaran dan penyelidikan. Teori ini berpegang teguh terhadap kajian dan pembelajaran yang menekankan pemerhatian berdasarkan tingkah laku. Teori ini melihat proses pembelajaran sebagai proses simulasi pembelajaran melalui tingkah laku yang berbeza. Pada ketika inilah terdapat beberapa pendapat dan pelajar menunjukkan tingkah laku yang baru dan sebuah teori yang boleh dijalankan dalam pembelajaran.


Terdapat beberapa limitasi dan permasalah kecil dalam teori behaviorisme yang menghalang atau menceritakan apa yang sebenarnya difikirkan oleh pelajar. Jadi, bagi mengatasi masalah ini,beberapa penyelidik psikologi kognitif bergabung pandangan pada sekitar tahun 1950an. Pakar psikologi kognitif lebih mengutamakan tentang bagaimana individu itu belajar, dan bukannya melihat pada respon atau tingkah laku.


Focus utama yang telah ditekankan ialah proses secara mental yang terlibat dalam pembelajaran, dan proses ini berjalan secara berterusan sepanjang ia berlaku.
Teori konstruktivisme telah mengambil satu langkah baru yang menjadi fokus dan tumpuan utama mereka. Menurut pandangan mereka, ilmu pengetahuan ialah sesuatu yang setiap individu itu ‘bina’ (constructs), berdasarkan pengalaman individu itu sendiri. Realiti pula adalah berbeza untuk setiap orang. Jadi, ilmu pengetahuan bukanlah sebenarnya menitikberatkan pengajaran sesuatu objektif yang berasaskan ‘kebenaran’ (truth), tetapi ia sebenarnya lebih mengambil berat dan menumpukan kepada langkah membantu orang atau individu itu mencapai pembinaan pengatahuan dan realiti sebenar tentang mereka sendiri.


Kontra yang wujud dalam dua teori ini (behaviorisme dan awal kognitif) ialah konstruktivisme bukanlah satu teori yang berobjektifkan di mana pengetahuan itu dilihat sebagai sampingan kepada pelajar dan minda pelajar berperanan untuk memproses input dari pengalaman dan realiti. Cabaran yang perlu dipikul oleh teori ini ialah ia memperlihatkan satu pandangan baru tentang bagaimana realiti dilalui, dan member satu kaedah dan cara yang baru buat guru, pendidik dan pelajar.


History of Construktivism

0 comments:

Related Posts with Thumbnails